Przetwarzanie danych osobowych przez systemy komputerowe symulujące ludzkie myślenie

0
31
views

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) zaprasza na seminarium poświęcone rozwojowi sztucznej inteligencji, rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.

Omówiono korzyści, ale też zagrożenia, jakie wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych przez systemy komputerowe symulujące ludzkie myślenie (AI). Rozwiązania w tym zakresie są już wykorzystywane m.in. w medycynie, gdzie ułatwiają rozpoznawanie chorób, w handlu czy marketingu, dzięki czemu możliwe jest np. przygotowywanie zindywidualizowanych rekomendacji, a także w obszarze motoryzacji, chociażby na potrzeby pojazdów autonomicznych.

To jednak dopiero początek działań w tym zakresie. Obecnie prowadzone są liczne badania nad możliwością wykorzystania sztucznej inteligencji w przyszłości. Czy jednak mamy pewność, że nie wymknie się ona spod kontroli człowieka? Czy w wystarczającym stopniu nad nią panujemy? Czy wówczas, gdy na potrzeby „uczenia się” przez AI udostępniamy ogromne ilości danych, zastanawiamy się, czy są zanimizowane i czy w przyszłości nie będzie możliwe powiązanie ich z konkretnymi osobami? Czy mamy kontrolę nad tym, jakie wnioski sztuczna inteligencja wyciąga na ich podstawie i jaki wpływ ma to na nas i nasze codzienne życie?

To tylko niektóre z pytań, które już teraz należy stawiać w kontekście naszych praw podstawowych, jakimi są prawo do ochrony danych osobowych i prawo do prywatności.

Podobne pytania należy zadać w związku z rozwojem takich technologii, jak wirtualna rzeczywistość (VR) oraz rozszerzona rzeczywistość (AR).