Czy możliwa współpraca pomiędzy Biznesem a NGO?

0
77
views
Prezentacja dobrych praktyk firm reprezentujących wrocławski biznes
Wrocław: Prezentacja dobrych praktyk firm reprezentujących wrocławski biznes / photo: © Stanisław Czariwnyj

12-14 lutego 2019 r. Wrocławski Centrum Sektor 3 oraz Hewlett Packard Enterprise zorganizowali konferencję „Hand in Hand” o współpracy wrocławskiego biznesu i NGO.

Spotkanie przedstawicieli lokalnych firm oraz organizacji pozarządowych miało cel omówienia obecnych i przyszłych obszarów współpracy, podkreślając możliwości prowadzenia szerokiej gamy projektów CSR w oparciu o wolontariat.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. (parp.gov.pl)

Z punktu widzenia NGO oznacza to większe zewnętrzne wsparcie w realizacji ich statutowych celów. Z biznesowego punktu widzenia natomiast, możliwość rozszerzenia działalności CSR firmy bez żadnego, lub co najwyżej minimalnego, zaangażowania finansowego, a tym samym pozytywnie wpływając na jej wizerunek w lokalnej społeczności z perspektywy marki oraz pracodawcy, a także poprawiając wskaźniki zaangażowania pracowniczego.

Jeśli znalazłeś błąd w pisowni, powiadom nas, zaznaczając ten tekst i naciskając klawisze Ctrl + Enter .